Cyspera®
Trước và sau khi dùng

Các trường hợp lâm sàng được liệt kê dưới đây là các trường hợp tăng sắc tố được điều trị bởi các bác sĩ da liễu và chuyên gia chăm sóc sức khỏe được chứng nhận.